Pavel Vrzala (*1980) pochází z Olomouce, dlouhou dobu žil v Praze, potom několik let v Sydney a Canbeře, aby se do Olomouce vrátil a začal se kromě jiného věnovat studiu fotografie na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.
Fotografie je pro Pavla možnost vyjádření vlastního pohledu na svět. Zachycuje souvislosti, které nejsou patrné na první pohled, a komentuje běžné situace, zároveň využívá znalost pozorovaného prostředí. Rád pracuje s černobílou fotografií, ať analogovou nebo digitální. V poslední době se zabývá i výrazně barevně laděnými snímky. Tematicky je asi nejvíce ovlivněn svou profesí architekta. Zajímají ho nalezená zátiší, městské motivy a obecně prostředí, ve kterém žijeme.
Pavel měl příležitost prezentovat své fotografie mimo jiné na skupinové výstavě v Canbeře /2015, kurátor Sean Davey/ a opakovaně na hradě Sovinci /2016, kurátor Svatopluk Klesnil a 2018, kurátor Jindřich Štreit/.
Back to Top