Pavel Vrzala (*1980) pochází z Olomouce, dlouhou dobu žil v Praze, potom několik let v Sydney a Canbeře, aby se do Olomouce vrátil a začal se kromě jiného věnovat studiu fotografie na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě.
Fotografie je pro Pavla možnost vyjádření vlastního pohledu na svět. Zachycuje souvislosti, které nejsou patrné na první pohled, a komentuje běžné situace, zároveň využívá znalost pozorovaného prostředí. Rád pracuje s černobílou fotografií, ať analogovou nebo digitální. V poslední době se zabývá i výrazně barevně laděnými snímky. Tematicky je asi nejvíce ovlivněn svou profesí architekta. Zajímají ho nalezená zátiší, městské motivy a obecně prostředí, ve kterém žijeme.
Pavel měl příležitost prezentovat své fotografie mimo jiné na skupinové výstavě v Canbeře (2015, kurátor Sean Davey) a na hradě Sovinci (2016, kurátor Svatopluk Klesnil).​​​​​​​
Back to Top